https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-4.png

讓您的愛車閃亮軟薘頂保護膜

$2,000 起
如需額外起漬將另收行政費 (即場報價)
需時1-2天 (現在決定)
  • 利用高壓清潔乾淨,去除表面污垢
  • 在潔淨的軟逢頂表面,噴上一層防污保護膜
  • 能有效提高保護性,減低紫外線及酸雨所造成的布質硬化及退化
  • 提高跣水度,減低污垢殘留的機會​

​由於工序繁複,需時2天
黑色布質軟蓬,做了防污防水後,跣水測試

http://youtu.be/38QZZQbUKj8
( Flat 500 2010 )

https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_05-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_01-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_02-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_06-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_05-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_01-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_02-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/11/post_06-1280x1200.jpg
https://www.carslandhk.com/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-6.png

與我們見面了解服務詳情

紅磡鶴園街2G號
恆豐工業大廈 (崇志街入口)
+852 2994 9999
+852 9212 2122
carsland@ymail.com
星期一至日
11AM - 7PM